Pole golfowe

Jak zbudowane jest pole golfowe?

Choć pola golfowe różnią się od siebie – wielkością, ukształtowaniem terenu czy specyfiką poszczególnych dołków – to wszystkie mają pewne cechy wspólne. Pole golfowe składa się z kilku elementów. Są to:

  • Tee – pole „startowe” dla każdego dołka. Tam gracz umieszcza piłkę do wybicia.

  • Fairway – główna część pola, która wyznacza właściwy tor prowadzenia piłki. Miejsce pokryte jest krótką trawą z której w łatwy sposób można posyłać piłki w kolejnych uderzeniach.

  • Fringe – pole krótkiej trawy, ale będącej nieco dłuższą od greena. Ten obszar otacza pole znane jako green lub putting green.

  • Green / putting green – obszar bardzo krótkiej i równej trawy, na którym znajduje się dołek z chorągiewką. Jest to końcowa „stacja” każdego dołka.

Golf

Poza obszarami gry na zawodników czeka szereg utrudnień i przeszkód, które także znajdziemy na niemal każdym polu golfowym:

  • Rough – to obszar poza polem gry. Może to być wysoka trawa lub teren leśny.

  • Semi-rough – obszar będący swoistą „granicą” między terenem rough a fairway. Zazwyczaj pokrywa go średniej długości trawa rosnąca wokół fairway’a.

  • Bunkry – przeszkody wypełnione piaskiem, zazwyczaj w formie dołu. Mogą znaleźć się zarówno na wzniesieniu jak i płaskim terenie.

  • Water hazards – wszelakie stawy, potoki i oczka wodne znajdujące się na terenie pola golfowego. Stanowią kolejną przeszkodę dla graczy, którzy starają się ominąć piłką akweny.

Infrastruktura

Większość pól golfowych posiada strefy treningowe, które są niemal przyklejone do głównego pola golfowego. Ponadto na samym terenie pola znaleźć możemy małą architekturę. Są to często pomosty, ławki, ścieżki przystosowane dla wózków golfowych itp. Oczywiście na terenie pola golfowego znajdziemy również tablice informacyjne, kosze na śmieci i urządzenia przydatne golfistom (np. myjki do piłek).

Wielkość i ukształtowanie terenu

W tym aspekcie różnice między poszczególnymi polami golfowymi są największe. Każde pole cechuje inne ukształtowanie terenu, rodzaj i wielkość przeszkód oraz wzniesień czy dołów. Indywidualne są również warunki naturalne, bowiem w każdej części świata mamy do czynienia z inną przyrodą. Nawet w Polsce pod tym względem widać różnicę na poszczególnych polach golfowych. Pola golfowe położone są zazwyczaj na obszarze wielkości od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów. Przykładowo pole Rosa Private Golf Club ma aż 14 hektarów samych zbiorników wodnych, a stanowią one zaledwie część całego terenu pola golfowego.