Rodzaje turniejów golfowych

Turnieje golfowe – formaty rozgrywek

Oficjalnie akceptowane przez światowe federacje są turnieje rozgrywane na zasadach Stroke Play oraz Match Play. W zależności od zasad punktacji danej rozgrywki dopuszczalne jest kilka formatów. Praktycznie jest on spójny dla obu rodzajów rozgrywki – z jednym wyjątkiem.

Golf

  • Format Single – najbardziej klasyczna forma golfowej rywalizacji, gra pojedyncza. Rozgrywka prowadzona może być na obu dopuszczalnych zasadach. Punkty liczone są z uwzględnieniem handicapu bądź bez niego.

  • Threesome – pojedynek 1 vs 2 zawodników. Zawodnik grający solo gra jedną piłka, para tworząca „drużynę” gra jedną piłką uderzając naprzemiennie. Jeden zawodnik wykonuje zatem uderzenia nieparzyste, drugi zaś parzyste. Analogicznie w przypadku rozpoczynania poszczególnych dołków. Jeden z graczy rozpoczyna parzyste, drugi nieparzyste. Formuła zarówno w przypadku Stroke Play jak i Match Play.

  • Foursome – pojedynek 2 vs 2 zawodników. Zasady bardzo podobne do rozgrywki opisanej wyżej. W tym przypadku dotyczą one obu „drużyn”, czyli gry jedną piłką na parę i naprzemiennego wykonywania uderzeń. Zawodnicy mogą rywalizować w obu formułach.

  • Canadian foursome – pojedynek 2 vs 2 zawodników. Zasady takie same jak w przypadku formatu Foursome z jedną różnicą. Pierwsze uderzenie z tee wykonuje każdy z zawodników z „drużyny” swoją piłką. Następnie wybiera się jedną, którą dalej gra „drużyna”. Kolejne uderzenie wykona ten, którego piłki nie wybrano. Rywalizacja w obu formułach.

  • Three-ball – jedyny format rozgrywany wyłącznie jako Match Play. W rywalizacji bierze udział trzech zawodników, jednak każdy z każdym toczy indywidualny pojedynek w ramach jednej rundy golfa. Każdy gra więc dwa mecze na zasadach Match Play.

  • Four-ball – forma rozgrywki zarówno w ramach Match Play, jak i Stroke Play. Grę toczą dwie „drużyny”, w każdej jest dwóch zawodników. Każdy zawodnik gra swoją piłką, a do ogólnego wyniku pary wlicza się lepszy wynik zawodnika z „drużyny” na danym dołku.

  • Best-ball – format podobny do opisanego wyżej, z inną dopuszczalną liczbą zawodników. Mogą rywalizować ze sobą zespoły dwu, trzy a nawet czteroosobowe. Na tych zasadach można grać Stroke Play lub Match Play. Co ciekawe, przy drugim rozwiązaniu można spotkać rywalizację 1 vs 2 lub 1 vs 3. Ponownie do wyniku „drużyny” wlicza się najlepszy wynik jednego zawodnika na danym dołku.

Istnieje wiele innych form golfowej rywalizacji, są one jednak mniej popularne i nieoficjalne. Występują głównie podczas towarzyskich turniejów organizowanych przez konkretne kluby.